30.09.2011
Magdalena Bielińska, Anna Lisiecka, Anna Radiukiewicz, Marcin J. Sochocki
Jestem zwykłym ćpunem - o roli piętna w procesie wychodzenia z nałogu

Publikacja „Jestem zwykłym ćpunem - o roli piętna w procesie wychodzenia z nałogu” jest próbą dokonania opisu i wyjaśnienia procesów oraz roli mechanizmów samonaznaczania i naznaczania społecznego osób uzależnionych od narkotyków ze względu na skuteczność podejmowanych przez nie terapii, ich relacje z otoczeniem społecznym oraz szanse osiągnięcia trwałej trzeźwości.
Łamanie norm społecznych, akceptowanych przez większą część społeczeństwa, uruchamia mechanizmy kontroli społecznej, mające skłonić odpowiedzialnego za nie, do respektowania ogólnie uznawanych reguł. Jednakże nie zawsze outsider skłonny jest porzucić praktykowane działania, czy określony sposób zachowania, przyjmując na siebie etykietę odmieńca, dewianta, wyrzutka, banitę. Ujawniające się piętno ma dwojakiego rodzaju źródło: może pochodzić z zewnątrz, jako narzucona jednostce przez otoczenie społeczne etykieta, bądź też być efektem mechanizmu/procesu autostygmatyzacji, wewnętrznego przekonania o słuszności i konsekwentnym realizowaniu się w roli negującego ogólnie przyjęte reguły społeczne.