Kim jesteśmy

Naszymi ekspertami i współpracownikami są osoby łączące pracę naukową z szerokim doświadczeniem wyniesionym ze stosowania narzędzi analitycznych w praktyce.

Czym się
zajmujemy

Naszym celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania różnorodnych problemów, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem badawczym stanowi podstawę dla skutecznego rozwiązywania podejmowanych problemów.