Prezes zarządu

Marek Troszyński

Socjolog, absolwent historii i socjologii na UAM w Poznaniu, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej Collegium Civitas. Jako socjolog zajmuje się opisywaniem społecznych konsekwencji cyfryzacji kultury oraz wykorzystaniem metod automatycznej analizy języka naturalnego (natural language processing) w socjologicznych badaniach nad dyskursem. 

marek.troszynski[at]wiedzalokalna.pl

 

Wiceprezes zarządu, skarbnik fundacji

Magdalena Bielińska

Socjolożka, badaczka społeczna i animatorka kultury, doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założycielka Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” oraz Fundacji „Wiedza Lokalna”. Interesuje się stylami życia Polaków oraz społecznymi mechanizmami kształtowania klasy średniej.

magda.larkowska[at]wiedzalokalna.pl

 

Członek zarządu

Jacek Bieliński

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, koordynator metodologiczny w Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Ośrodka Przetwarzania Informacji. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki ilościowe. Posiada doświadczenie w badaniach akademickich oraz prowadzonych na potrzeby rynku. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.

jacek.bielinski[at]wiedzalokalna.pl

 

Członek zarządu

Anna Radiukiewicz

Socjolożka, adiunktka w Zakładzie Badania Elit i Instytucji Władzy ISP PAN. Zajmuje się badaniami dotyczącymi aktywności obywatelskiej i politycznej w kontekście współczesnych demokracji. Autorka wielu artykułów i raportów badawczych dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Badaczka z ponad 10-letnim doświadczeniem.

anna.radiukiewicz[at]wiedzalokalna.pl