Dobre projekty powstają poprzez współpracę. Zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli administracji publicznej, a przede wszystkim ‘zwykłych ludzi’ – obywateli lokalnych społeczności do wspólnego działania. Budujmy partnerstwa, twórzmy koalicje, jednoczmy siły – razem zdziałamy więcej.

Szczególnie zapraszamy studentów nauk społecznych (socjologia, psychologia, politologia) chcących zdobyć praktyczną wiedzę o badaniach społecznych poprzez aktywny udział w projektach badawczych.

Kontakt:
biuro[at]wiedzalokalna.pl

 

Wspólpracujemy z :

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Collegium Civitas
 • Fundacja „Ocalenie”
 • Klub Myśli Społecznej Inicjatywy
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej
 • Stowarzyszenie HomoFaber
 • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada”
 • Radomskie Stowarzyszenie Romów