Fundacja "Wiedza Lokalna" jest organizacją pozarządową działająca na rzecz wspierania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wspomagamy instytucje samorządowe i innych aktorów życia społecznego dostarczając ekspertyz oraz kompleksowych rozwiązań w dziedzinie badań i analiz społecznych.

“Naszym celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, zwłaszcza na poziomie lokalnym.”

Naszymi ekspertami i współpracownikami są osoby łączące pracę naukową z szerokim doświadczeniem wyniesionym ze stosowania narzędzi analitycznych w praktyce. Gwarantuje to tworzenie narzędzi i opracowań opartych na rzetelnej wiedzy merytorycznej, spełniających jednocześnie najwyższe wymogi funkcjonalności i przydatności dla końcowego użytkownika.

Naszym celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania różnorodnych problemów, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem badawczym w różnych sektorach rynku stanowi podstawę dla skutecznego podejmowania problemów w sferze polityki.