e-mail: biuro@wiedzalokalna.pl

Badania dla samorządów.

Społeczność lokalną tworzą ludzie. Wiedza na temat ich aktualnych potrzeb i problemów jest kluczowym elementem procesów decyzyjnych podejmowanych przez samorządy terytorialne w zakresie realizacji zadań gospodarczych, kulturalnych, zdrowotnych, czy innych. Jednym z tych zadań jest zarządzanie infrastrukturą społeczną, która tworzy przestrzeń publiczną miasta/gminy/powiatu. Przestrzeń ta z kolei stanowi przedmiot obserwacji i oceny mieszkańców.

Fundacja „Wiedza Lokalna” proponuje Państwu przeprowadzenie badań, które pozwolą na poznanie potrzeb i opinii członków społeczności lokalnej, co za tym idzie na usprawnienie działania gminy, a w konsekwencji poprawę warunków życia mieszkańców.

 

Badania polityczne:

Współczesne badania polityczne uwzględniają sposoby opisu i wyjaśniania zjawisk z dziedziny politologii, socjologii i psychologii. Dla zrozumienia mechanizmów funkcjonowania sfery polityki niezbędne jest uwzględnienie trzech powyższych modeli wyjaśniania i opisu oraz umiejętne połączenie wiedzy o charakterze naukowym z doświadczeniami praktyków polityki i marketingu politycznego.

Fundacja „Wiedza Lokalna” została założona profesjonalistów z bogatym doświadczeniem w dziedzinie badań naukowych, społecznych badań aplikacyjnych oraz badań realizowanych na potrzeby rynku. Naszym celem jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania różnorodnych problemów, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem badawczym w różnych sektorach rynku stanowi podstawę dla skutecznego podejmowania problemów w sferze polityki.

Badania dla biznesu.

Nasza fundacja, oprócz badań społecznych, z powodzeniem realizuje również projekty badawcze na zlecenie partnerów biznesowych. Zajmując się diagnozowaniem potrzeb i problemów społeczności na poziomie lokalnym, dysponujemy wyjątkową wiedzą i doświadczeniem. Badania z pewnością stanowić będą istotne wsparcie dla działań tych przedsiębiorców, którym szczególnie zależy na poznaniu lokalnego rynku odbiorców.

e-mail: biuro@wiedzalokalna.pl