30.11.2010
Jacek Bieliński, Magdalena Larkowska, Anna Radiukiewicz, Marek Troszyński
Lokalne mapy kultury

 

Publikacja „Lokalne mapy kultury” powstała jako rezultat projektu badawczego „Lokalne mapy kultury” zrealizowanego przez Fundację „Wiedza lokalna” w 2010 w ramach programu „Obserwatorium Kultury 2010” Narodowego Centrum Kultury. Program „Obserwatorium Kultury 2010” ma trzy główne cele: 1) badania sektora kultury w aspekcie regulacyjnym, społecznym i ekonomicznym; 2) tworzenie regionalnych systemów informacji o sektorze kultury; 3) popularyzacja wiedzy i informacji na temat sektora kultury.
Założeniem, jakie przyjęliśmy, było opracowanie podejścia badawczego, które pozwoliłoby na uwzględnienie lokalnego kontekstu wybranych powiatów. Zależało nam również na podkreśleniu użytecznego aspektu działań badawczych, które, naszym zdaniem, powinny służyć poszerzeniu wiedzy zainteresowanych społeczności. W związku z tym cześć z naszych działań miała charakter animacyjny. Naszym celem było również zaproponowanie takiego rozwiązania, które z powodzeniem mogłoby być stosowane w innych, niż zbadane przez nas powiaty. Liczymy, że „Lokalne mapy kultury” spotkają się z zainteresowaniem samorządów, organizacji i firm lokalnych oraz samych mieszkańców.

 

poprzedni wpis