Przewodniczący rady

Katarzyna Iwińska

Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, pracownik dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością ngo w Polsce, rozwiązywaniem konfliktów i socjologią procesów grupowych. Od kilku lat pracuje przy organizacji konsultacji społecznych. Jest współzałożycielką i wice-prezesem stowarzyszenia Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Ma doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych (dla sektora biznesu, dla administracji i organizacji pozarządowych).

 

Członkowie rady

 

Xymena Bukowska

Adiunkt w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, wykłada w Collegium Civitas. Stypendia i pobyty badawcze w Technische Universitat Dresden i Freie Universitat Berlin. W latach 1999-2000 koordynator projektów i badacz w Instytucie Spraw Publicznych. Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, teoria obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego

Przemek Derwich

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prezes Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy – organizacji pozarządowej realizującej działania na rzecz rozwoju dialogu społeczno – publicznego. Pracuje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Interesuje się architekturą modernistyczną i varsavianami.

Dominika Miodońska

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Prezes Klubu Myśli Społecznejabsolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: gospodarka i badania rynku). Rynkiem nowych mediów zajmuje się od ponad 5 lat. Współpracowała z największymi firmami z branży fonograficznej, teleinformatycznej oraz wydawniczej. Inicjatywy – organizacji pozarządowej realizującej działania na rzecz rozwoju dialogu społeczno – publicznego. Pracuje w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Interesuje się architekturą modernistyczną i varsavianami.

Marta Sałkowska

Socjolog, asystentka w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, Zainteresowania badawcze: problematyka odmienności, niepełnosprawności intelektualnej (definiowanie, postrzeganie, sposoby radzenia sobie), metody badań jakościowych.