Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce

Projekt badawczy „Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce” dotyczy mechanizmów oddziaływania kapitału społecznego i kultury obywatelskiej na zdolność aktorów indywidualnych i zbiorowych do realizacji zadań publicznych w obszarze kultury.

Badanie „Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania społeczne w płn. – wsch. Polsce” zrealizowane zostało na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury 2012. Celem projektu było:

a)      wskazanie konfiguracji kapitału społecznego wpływających na zdolność aktorów indywidualnych i zbiorowych do realizacji zadań publicznych w obszarze kultury,

b)      sformułowanie rekomendacji do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w Polsce,

c)      sformułowanie rekomendacji dot. polityki kształtowania warunków dla realizacji zadań publicznych w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu.

Badanie realizowane zostało na terenie województwa podlaskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Przedmiotem badań byli lokalni aktorzy społeczni, podejmujący działania w sferze kultury.

a)     jednostki samorządu terytorialnego (gmina/powiat/województwo),

b)    instytucje kultury (w tym animatorzy kultury i menadżerowie kultury),

c)     przedsiębiorcy (w tym menadżerowie kultury),

d)    organizacje pozarządowe (w tym animatorzy kultury i menadżerowie kultury),

e)     twórcy.

 

Badanie zrealizowane zostało w oparciu o metodologię badań jakościowych (wywiadu pogłębione oraz analiza istniejących dokumentów strategicznych i programowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego) oraz ilościowych (technika ankietowa).