16.04.2016
Konferencja podsumowująca projekt “Sieć tolerancji”

Polska jest miejscem zamieszkania przedstawicieli wielu mniejszości. Wszystkie jednak łączy to, że ich członkowie są w pewnym zakresie odmienni od większości społeczeństwa. Niemniej charakter naszych relacji z „obcym” nie jest przesądzony. Może przybierać zarówno formy sympatii, jak i wrogości. Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt „Sieć tolerancji”, realizowany przez Fundację "Wiedza Lokalna", w ramach którego stworzono instrumenty edukacyjne umożliwiające przedstawicielom mniejszości oraz organizacjom i instytucjom, które zajmują się ich wspieraniem, wpływanie na zmianę postaw określonych grup, jak: uczniowie, nauczyciele czy urzędnicy. 

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną efekty trzech modułów projektu: 
• analitycznego - raporty badawcze nt. mniejszości w Polsce. 
• prawnego - wsparcie prawne dla osób stykających się z mową nienawiści.
• wizualno-edukacyjnego - scenariusze lekcji, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla nauczycieli, pokazując, jak przygotować atrakcyjne lekcje czy warsztaty dotyczące życia mniejszości w Polsce lub związane z mową nienawiści i dyskryminacją. Zapraszamy na lekcję pokazową!

Program spotkania:
12.00 - Collegium Civitas, Aula A - Konferencja prasowa podsumowująca projektu "Sieć tolerancji".
12.45 – Poczęstunek
13.30 - 14.45 - Collegium Civitas sala 1225 - lekcja pokazowa w oparciu o scenariusze wypracowane w ramach projektu, rekomendowane dla nauczycieli, trenerów, animatorów oraz przedstawicieli prasy. Prowadząca: Magda Tulska - specjalista w dziedzinie metodyki, pomysłodawca i koordynator szkolnego projektu antydyskryminacyjnego „Jesteśmy różni, jesteśmy równi" nauczania języka rosyjskiego jako obcego i literatury rosyjskiej.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony projektu, na której zapoznać można się już z częścią przygotowanych przez „Sieć tolerancji” materiałów. Znajdują się tam między innymi przygotowane przez młodych polskich filmowców krótkie filmy prezentujące życie mniejszości w Polsce: http://www.siectolerancji.pl/

Zapraszamy!

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

poprzedni wpis