Sieć Tolerancji

Celem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi, które pozwolą wybranym grupom mniejszościowym: Ukraińcom, Żydom, Romom, muzułmanom, osobom LGBT, Afrykańczykom na skuteczniejsza ochronę przed mową nienawiści i jej skutkami.

Celem projektu „Sieć tolerancji. Internetowa platforma antydyskryminacyjna” było zmiana postaw wobec mniejszości i zapobieganie dyskryminacji. 

Cel ten został osiągnięty, dzięki działaniom w trzech płaszczyznach: (1) badawczej – szczególnie warta uwagi jest baza danych, zbierająca przez kilkanaście miesięcy trwania projektu wypowiedzi dotyczące mniejszości, (2) prawnym – warto zwrócić uwagę na internetowy poradnik „Mowa nienawiści w internecie. Aspekty prawne”, (3) edukacyjnym, gdzie najważniejszym efektem modułu jest 6 autorskich filmów, które przez pryzmat pojedynczego bohatera pokazują życie przedstawicieli mniejszości w Polsce, ich problemy i sposoby ich rozwiązywania.
Projekt podsumowują 3 wydawnictwa (do pobrania ze strony siectolerancji.pl), zbierające osiągnięcia poszczególnych modułów. W ebooku edukacyjnym umieściliśmy dodatkowo gotowe scenariusze lekcji (skonsultowane przez metodyka i wykorzystujące przygotowany materiał wideo) przygotowane do wykorzystania w szkołach ponadgimnazjalnych.
Kluczowym efektem projektu jest strona siectolerancji.pl zbierająca wszystkie dokonania projektu (w tym ebooki i filmy z opisami), uzupełnione aktualnościami z obszaru praw człowieka (ponad 13 tys odsłon).
Najważniejszym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy przygotowując ten projekt była zmiana postaw Polaków wobec przedstawicieli mniejszości.  Chcieliśmy to osiągnąć wykorzystując przygotowany materiał wideo, dlatego tak wielką wagę przykładaliśmy do popularyzacji przygotowanych filmów. 50 tys. obejrzeń na naszym kanale youtube, umieszczenie wybranych filmów w serwisie video.gazeta.pl (ponad 200 tys odsłon naszych filmów), prawie 1000 polubień fanpejdża projektu traktujemy jako znaczący sukces.
 
więcej informacji na http://www.siectolerancji.pl/

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.