Biografie Rakowca

Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Muzeum Historii Polski mieszkańcy jednego z warszawskich osiedli usytuowanego na Ochocie - Rakowcu zostaną zaproszeni do sąsiedzkiej rozmowy o tym miejscu i jego przeszłości. Naszym celem będzie docenienie i podkreślenie wagi tego, co na naszych oczach bezpowrotnie przemija - pamięci o dawnym Rakowcu i jego przemianach.
Dlatego bohaterami, autorami wspomnień o osiedlu uczynimy osoby, które mieszkają na Rakowcu od jego początku.

Celem projektu Biografie Rakowca jest wzmocnienie lokalnej tożsamości mieszkańców jednego z "modelowych" warszawskich osiedli. Wyobrażamy sobie, że dzieląc się swoimi historiami mieszkańcy odzyskują także głos i należne miejsce jako obywatele w lokalnej społeczności. Zależy nam również na zwróceniu uwagi na rolę pamięci lokalnej i odkryciu oraz utrwaleniu jej treści. Historia Rakowca była do tej pory opisywana przede wszystkim w związku z walorami architektonicznymi tego miejsca. Jednak dla pełnego jej poznania niezbędne wydaje się nam sięgnięcie do wspomnień najstarszych mieszkańców osiedla. To oni - opowiadając o codziennym życiu na zmieniającym się przez lata osiedlu - są bowiem wstanie "ożywić" historię tego miejsca. Pozwoli to na jej przybliżenie mieszkańcom. Sprawi, że stanie się interesująca dla osób, które żyją tu wiele lat, ale i dla nowo przybyłych mieszkańców czy młodzieży. Zachowanie od zapomnienia wspomnień osób, które mieszkają na Rakowcu od momentu wybudowania w latach 60-tych/70-tych XX wieku, poza docenieniem ich autorów, przyczyni się do stworzenia wspólnoty i wzmocnienia tożsamości związanej z tym miejscem.
 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"