16.04.2016
Polska jest miejscem zamieszkania przedstawicieli wielu mniejszości. Wszystkie jednak łączy to, że ich członkowie są w pewnym zakresie odmienni od większości społeczeństwa. Niemniej charakter naszych...